eLæring, blended learning, flipped classroom og et kursus i projektledelse

Ved at give adgang til elæringsmaterialer før et kursus bliver det muligt for kursisterne at udnytte kursustiden bedre. Især hvis man bruger elæringen til at præsentere de dele af materialet, som man med fordel kan forberede sig på hjemmefra. Blended learning har været et buzzword længe – det her er mit bud på en realisering.

Jeg lavede en turne for HK med kurset “Bliv skarpere på projektstyring”, hvor jeg kombinerede et kursus i projektstyring og -deltagelse med et kursus i fire digitale værktøjer: Gliffy, Trello, Slack og Evernote. Kurset er lavet udfra en ide om, at for mange projektledere er udfordringen ikke deres viden om projektteorien, men den konkrete implemtering af den i projektet. Altså praksis. Så langt så godt.

En af de ting jeg sætter en ære i når jeg underviser er, at du som går fra kurset ikke skal stå tilbage uden at have fået noget reel viden og mulighed for at ændre din praksis. For jeg tror på, at hvis du tager 3 timer ud af kalenderen tirsdag aften så er det fordi du tror på, at jeg kan bidrage med noget. Tror på, at det jeg fortæller faktisk kan gøre din hverdag lettere.

Flipped classroom

Nej. Det er ikke et andet ord for en hippie i et klasselokale (selvom billeder af min flippede dansklærer i 1979 kommer frem på min indre nethinde). Flipped classroom betyder i al sin enkelthed at man forsøger at vende undervisningssituationen. At man som underviser giver adgang til en-vejs-kommunikationen på forhånd – og på den måde kan bruge undervisningstiden på det som er vigtigt. Nemlig dialogen.

I dette tilfælde betyder det, at jeg har lagt installationsvejledninger, funktionsgennemgange og lignende tilgængeligt før kurset – og dermed giver kursisterne mulighed for at møde op med en basal viden om de systemer vi skal gennemgå og mulighed for at have oprette konti på de relevante tjenester.

Det er naturligvis ikke et krav, at man skal have oprettet konti på de forskellige tjenester – men alle deltagere får tilsendt en mail før kurset med en opfordring til at bruge modulet.

Blended learning

Det bliver det første skridt jeg går mod at lave mere decideret blended learning – at kombinere elæringen med tilstedeværelsesundervisning. Fordi jeg virkelig tror på, at det er modellen. At vi ikke skal satse på 100% elæring som eneste løsning, eller at vi ikke behøver at have alle i klasselokalet på en gang. En mellemløsning er en mulighed og det er “blended learning”. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at der fandtes et bedre ord, men nu må “blended learning” være det vi bruger. At vi blander elæring med tilstedeværelsesundervisning.

Mit forsøg med “Bliv skarpere på projektstyring” er netop det. Et forsøg. Et bud på, hvordan jeg kan forhøje kvaliteten af korte kurser med materialer der gør det muligt at arbejde før eller efter kurset. Fordi det er begrænset, hvor meget vi kan blive flyttet af tre timers undervisning. Det er netop muligheden for fastholdelse der skaber ny praksis – og som kan ændre måden vi arbejder på. Med flipped classroome kan jeg flytte de mere trivielle dele af læringen væk fra det fælles, og meget værdifulde, rum. Så vi kan bruge den tid til det som virkelig betyder noget.

Vidensspredning

Et bevidst valg fra min side er at lægge materialet op så det er åbent og tilgængeligt for alle. Fordi det på den måde kan komme til at fungere som vidensspredning. Deltagerne på kurset vil oftest være en del af en organisation – og for at de kan få succes med at indføre Slack eller Evernote i projekterne kan det kræve, at de får andre med op på tømmerflåden. Det kan de bruge sitet til også. De kan sende det til kollegaer så de også får en installationsvejledning og en introduktion til det konkrete værktøj, og på den måde kan jeg hjælpe dem med at implementere forandringen i deres egen organisation.

Så hvad nu?

Jeg starter med det her elæringselement. Et bud på blended learning der passer ind i en større sammenhæng. Men jeg tror på, at der er mere i det. At det her kan berige undervisning – især på de kortere forløb. For mange af mine kunder og kontakter kunne et seriøst arbejde med blended learning og flipped classroom være en løsning på mange af de udfordringen de står overfor med komptenceudvikling. Fordi tid er kostbar – og kursustid er ekstremt kostbar. Så lad os bruge de timer vi har sammen til noget fornuftigt.

Skulle du have lyst til at se mit materiale til kurset hos HK så kan du se det på blivskarpere.semiosis.dk – og hvis du er medlem af HK så er der vist stadig ledige pladser i Aalborg, Fredericia eller Viborg. Og ellers, hvis du er interesseret, er du velkommen til at kontakte mig til at komme forbi og skærpe din projektledelse. Eller hjælpe din organisation til at blive bedre til blended learning. Fordi efteruddannelse kan sagtens blive mere effektivt.

Ham der er den i Semiosis Formidling. Underviser, indholdsudvikler, nørd, surdejsbager, kommunikationsgøgler, provinsboer, eksilkøbenhavner, uegnet til militærtjeneste og venstresnoet.